Soğutma Grubu Bakımlarımız

 • Soğutma grubu bakımları öncesinde, sistemde bulunan su akışını sağlayan pompaların çalışması sağlanır. Pompa dönme kontrolleri gerçekleştirilir.
 • Sistemde hava var ise, tahliyesi sağlanır gerekli basınç farkının olup olmadığı kontrol edilir.

2

  • Su yolunda ve işleyişinde engel problem olmayacak şekilde tüm tedbir ve kontroller gerçekleştirilir.

  • Sistem devreye alınır, ses gürültü çekilen akım ve basınç kontrolleri gerçekleştirilir.

3

  • Soğutma grubunun alçak-yüksek basınç kontrolleri ve yağ presostatının işleyiş kontrolleri gerçekleştirilir. Bu işleyişte bir problem var ise neden-sonuç analizi ile sorunun sebebi araştırılır.
  • Sistemdeki yağlamanın doğru bir şekilde işleyip işlemediği kontrol edilmekte olup, karter ısıtıcısı (rezistans) kontrolü gerçekleştirilir.

4Su yolunda bulunan tüm filtrelerin kontrolleri gerçekleştirilir. Filtre temizliği gereklisi ise yenisi ile değişimi gerçekleştirilir.

5

Soğutma grubunda yağ pompasının çalışma kontrolü ve yağın asitlenme durumu takip ve kontrol gerektiren en önemli unsurlardan bir tanesidir.  Yağda yanma, viskozite kaybı var ise, neden-sonuç analizi ile sebepleri araştırılır.

Yağın durumuna göre, drayer değişimi, kondenser temizliği gibi revizyonlu hizmet çalışmaları müşterinin onayı ile başlatılır.

Belirtilen aktiviteler zamanında yapılmaz ise, yüksek basınçta çalışan kompresör zorlanırken, cihazın çalışmasında ciddi performans düşüklükleri yaşanabileceği gibi koruyucu bakım aktivitelerinin gerçekleştirilmemesi nedeniyle maliyeti yüksek arızaların oluşmasına sebebiyet verebilecektir.

 • KORUYUCU REVİZYONLU BAKIM HİZMETLERİ

6

Drayer değişimi gerçekleştirilir.

7

Kondenserin kimyasallı temizliği gerekli ise şişlenmesi gerçekleştirilir.

8

 Gerekli ise madeni / sentetik yağ değişimi gerçekleştirilir.

Müdahale edilen hatların kapatılması, tam vakumlama işlemlerinin tamamlanmasından sonra toplanan gaz sisteme verilerek gaz ve basınç kontrolleri, soğutma grubunun soğutma çevrimine uygun çalıştığının kontrolleri gerçekleştirilir.  Anormallikler neden sonuç analizi ile araştırılarak sebepleri bulunur.

9

10

 Soğutma grubunun gaz basınç kontrolleri yapılır. Gerekli ise gaz şarjı /deşarjı kurallara uygun olarak gerçekleştirildikten sonra soğutma grubu devreye alınarak elektriksel bağlantı kontrolleri gerçekleştirilir.  Çekilen akımda bir anormallik var ise neden sonuç ilişkisi ile sebepleri araştırılır.

Sistem kontrolleri yapıldıktan sonra performans analizleri, cihazın dış hava sıcaklıklarına uygun performansta kullanımı ile ilgili işletme ekibine gerekli izahatler sağlanarak teslim edilir.

Soğutma Kulesi Bakımlarımız

Soğutma kulelerinin periyodik bakımlarında ekiplerimizce aşağıda belirtilen aktiviteler; gerçekleştirilir.

1

* Emiş süzgeci ve havuz temizliği yapılması, su seviyesi kontrolü ve ihtiyaç halinde flatör değişimi gerçekleştirilir.Adsız

* Filtre temizlikleri gerçekleştirilir.

4

* Kuledeki su seviyesini ayarlayan flatör kontrol edilir ve çalışır hale getirilir. Kirli olan havuz temizlikleri yapılır.

3

510

* Üst fikiyelerin kontrolü gerekli ise,  değişmi sağlanır.

7

* Elektrik motorlarının kontrolü, Kule kayış kontrolleri gerekli ise değişiminin yapılması, Kule fanına ait yatak yağlanma kontrolü gerekli ise, gresörlüklerin yağlanması, Kule fan milindeki aşınma kontrolü ve balans problemlerinin çözümlenmesi gerçekleştirilir.

*  Kulenin genel kontrolü gerekli ise boyasının yapılması revizyon kapsamında gerçekleştirilir, Kule termostatlarının hasasiyet kontrolü gerçekleştirilir gerekli ise değiştirilir. Var ise üç yollu kontrolleri yapılır.

* Kulenin işleyişi ve soğutma grubu sayısına ve sıcaklık değerlerine göre yükleme faktörü değerlendirilir. Enerji verimliliği yönüyle işletme birimlerine gerekli tavsiyelerde bulunularak iş teslimi sağlanır.

Klima Santrali Bakımlarımız

Klima santrali bakımı öncesi kontrol edilmesi gereken hususlar ekiplerimizce etüt edilir. Bunlar; klima santralinin çalışma kontrolü, hareketli ekipmanların görevini yerine getirip getirmediğinin kontrolü, elektriksel ve ışıksal gösterimlerin doğruluğu, otomatik kontrol sisteminin varlığı ve işlevini yerine getirip getirmediğinin tespit edilmesi tamamlandıktan sonra, ekiplerimiz bakım aktivitelerini başlatırlar. Bu aktiviteler;

5

Resim-1 Hücrelerin dış temizliğinin yapılması, Klima santralinin içinin temizlenmesi

1 2

Resim-2 Filitrelerin temizliği gerekirse değişimi, Servis kapaklarının kontrolü gerçekleştirilir.

Adsız16

1512

Resim-3. Emme ve egzost fanlarının kirlilik, ses ve titreşim kontrolü, Motor kayışının kontrolü, Fan motorunun çekmiş olduğu akım kontrolü yapılır. Fan mil yatağı, kaplin, kanatçıkların kontrolü, fan dönüş yönlerinin kontrol edilmesi sağlanır.

1819

Resim-4 Serpantinlerin kontrolü ve temizliği, ayrıca yoğuşma tavasının kontrolü gerçekleştirilmektedir.

620

Resim-5. Damper motorlarının çalışma kontrolü sıkışıklığının giderilmesi gerçekleştirilir ve ayarı yapılır (Yok ise, Yönlendirici mekanizma kontrolü ve ayarı yapılır). Hava kanalı  bağlantı ve kaçak kontrolü gerçekleştirilir. Havalandırma kanalı izolasyon kontrolü yapılır

13 8

Resim-6. Varsa üç yollu vana sıkışıklığının giderilmesi sağlanır,  ayrıca mekanik ve elektriksel kontrolü sağlanır.

9  14

Resim-7. Otomatik kontrol elemanlarının çalışmasının kontrolü

21

 

Resim-8. Otomatik kontrol sistemi çalışma ve fonksiyon kontrolü yapılır. Soğutma sistemi çalışmakta mıdır? Kontrolü sağlanır.

Bakım sonrası en önemli incelenecek husus işletim şartlarıdır. Eğer bir HVAC sistemi sağlıklı bir şekilde işletme şartlarına uygun ayarları yapılmaz ise, ciddi enerji kayıpları yaşanır. Bakım eksikliği nedeniyle yaşanan kayıplar %10-15 seviyesinde iken, ayarsızlık nedeniyle yaşanan kayıplar %30-40 lar seviyesinde yaşanmaktadır.

Ekiplerimiz mahallin olması gereken temiz hava ihtiyacını belirleyerek gereksiz taze hava sirkülasyonunun olmasını engeller ve  hizmet verdiğimiz kurumlara ciddi kazançlar sağlarlar.

Merkezi Kazan Bakımlarımız

Ekiplerimizce bakım aktivitelerine başlanılmadan önce, mevcut durum tespiti yapmak için kazan verimliliği ve yanma verimliliği etütleri yapılır. Bu aşamada kazanın, brülörün çalışma kontrolleri ve fonksiyon testi yapılır. Kazanın verimli kullanımı ile ilgili dış hava sıcaklığına göre belirlenen gidiş suyu sıcaklığı, termostat yapma sıklığı ve kazan yüzeyindeki sıcaklık kontrolleri …vb yapılır.

1  2

Resim-1 Mevcut yanma verimi ile ilgili alınan ölçümler ve değerlendirmeler

Atık gaz ölçümleri sonrasında kazanın yanma verimliliği, yanma bozulma(CO miktarındaki uygunsuzlukları, hava fazlalık katsayısındaki yükseklik  …vb)nedenleri araştırılır.

3

Resim-2 Gidiş ve dönüş suyu sıcaklıkları ölçümlenir, dış hava sıcaklığına göre gidiş suyu sıcaklığı kontrol edilir. Kazan termostat yapma sayısı  tetkik edilir.

45

Resim-3 Brülör üzerinde gerçekleştirilen bakım aktiviteleri

67

,

Resim-4. Kazan temizliklikleri gerçekleştirilirken, kazanın amyant kontrolü, gerekli ise fitil/havlen yünü değişimleri gerçekleştirilir.

8

9

Resim-5. Kazan ve brülör bakımları tamamlandıktan sonra, sistemin ayarları tamamlanır, fonksiyon testleri yapılır.  Ölçüm ayar ve kontrolleri gerçekleştirilir.

En önemli aşama, enerji verimliliği yönüyle  işletim ekibine kazan ve sistemin verimli kullanımı (kazanların yüklenme durumları, sıcak su ihtiyaç peryotları, yakma şekilleri, dış hava sıcaklığına göre belirlenen gidiş suyu sıcaklıkları …vb) ile ilgili detaylı bilgilendirme ve açıklamalar yapılır. Sistem kontrolleri bu ekip ile birlikte yapılarak iş teslimi sağlanır.

Klima Bakımlarımız

Klima bakımı neden önemlidir? Klimalar ortam havasını temizleme özelliğine sahiptir. Zaman içerisinde klimanın iç ve dış ünitesinden geçen hava, kanallarda ve filtre mekanizmalarında bazı tıkanmalara yol açar. Pislikle dolmaya başlayan kanallardan geçerek ortama gelen hava, ortamın hava kalitesini düşürür. Bu da astım ve allerjik rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Yine bu tozlanma klimanın içerisindeki fanların havayı üfleyebilmesini zorlaştırır. Havayı sirkülesini edebilmek için klimalar daha fazla enerji harcarlar. Klimalara yapılacak periyodik bakımlar bu gibi problemlerin ortadan kaldırılmasını sağlar.

Bakım Yaptırdıysanız:

 • İç ünitede mikrobakteriler oluşmaz.
 • Daha az elektrik sarfiyatı sağlar.
 • Klimanız daha uzun ömürlü olur.

Bakımı Yaptırmadıysanız:

 • Klimanızı çalıştırdığınızda bulunduğunuz ortama pis koku, küf gözle gözükmeyen bakterileri yayar.
 • Daha fazla elektrik sarf ederler.
 • Klimanız her an arıza yapıp, büyük maddi zararlara yol açabilir.

Evaparatör durumu

Resim-1. Bakımı yapılmamış bir klimanın iç ünitesinin durumu

Koındenserin durumu

Resim-2. Bakımı yapılmamış bir klimanın dış ünitesinin durumuResim-3. Kapasitörü kontrol edilmediği için oluşan fan motoru veya kompresör arızaları

Bilindiği üzere kullanıcılar üç şekilde enerjiyi verimli bir şekilde kullanabilirler;

1. Ürünü seçerken kazanırlar. Satın alınan klimanın COP ‘sine (COP; elde edilen enerjinin tüketilen enerjiye oranı), sezonsal ve yıllık tüketim değer oranlarına bakılması önemlidir.

2. Kullanılan ürünlerin bulunduğu ortama bağlı olarak sağlıklı bir şekilde bakım, kontrrol ve temizlikleri sağlanarak performansta kullanım sağlanır. (En az enerji kazancı bu şekilde %15 olmaktadır.)

3. Ürünün doğru şartlarda kullanımı ile de kazanırlar. Yani doğru yere konumlandırılmış termostatı doğru bir konfor sıcaklığı ile kullanılırsa, ciddi enerji kullanım verimliliği sağlanmaktadır. (En çok yapılan hata; klimanın en dğşük ayar değeri olan 18 C kullanım gerçekleştirmektir. Bu hatalı ve bilinçsizce kullanımlar ciddi ve maliyetli arızaların oluşmasının temel kaynağıdır.)

Bakım resim-1Bakım resim-2

Resim 4. Klima iç ünite bakım aktiviteleri

Bakım-3Bakım_5

Resim-5. Klima dış ünite bakım aktiviteleri ve filtre temizlikleri

Sonuç olarak, HGB Bakım Hizmetleri seçimden kullanıma kadar geniş bir bilgi birikimi ve tecrübeyle en sağlıklı bakımı ve işletimi gerçekleştirmektedir.

Hidrofor Kontrolleri

Mekanik bakımlar esnasında kullanılan hidroforun kontrol edilmesi ve sağlıklı çalışmasının sağlanması hem ürünün kullanım ömrünü arttıracak hem de sağlık ve performansta çalışmasını sağlayacaktır.

Mekanik ekiplerimiz bir hidrofor sisteminde aşağıda belirtilen kontrolleri sağlarlar.

1. Hidrofor genleşme tankının havasının kontrol edilmesi,

Genleşme tankı

2- Manometre çalışma kontrolü

Manometrik kontrol

3- Alt ve üst basınç presostatlarının ayar kontrolünün yapılması,

Alt ve üst basınç kontrolü

4. Filtre ve çek valf kontrollerinin yapılması,

Filtre kontrolü

5- Depodaki flatör çalışma ve işleyiş kontrolü, depo taşmalık hattının kontrol edilmesi ve sağlıklı çalışma kontrolleri. Hidroforun depo boşken susuz çalışmasını önlemek için seviye şalterinin çalışma kontrolü yapılır. Yeni tip küçük hidroforlarda debiye göre çalışma özelliği bulunmakta olup; sistemin sağlıklı çalışıp çalışmadığının kontrolü gereklidir.

Flatör kontrolüSu seviye flatörü

Pis su hattı kontrolleri

Klozet, rezervuar ve iç takım kontrolleri

Klozet kontrolüİç takım

Islak hacim içerisinde yer alan klozet ile ilgili ekiplerimizce, öncelikle rezervur iç takım kontrolü gerçekleştirilir. Doldurma ve boşaltma mekanizmaları kontrol edilir. Temiz su giriş filtresi kontrol edilir. Doldurma ve boşaltma sızıntı kontrolleri yapılarak çalışır vaziyette teslim edilir.

Rögar, pis su pompası  kontrolleri

Mekanik kontrollerimiz esnasında en önemli hususlardan birisi de pis su tesisatının bağlı bulunduğu pis su çukur, veya rögarlarının kontrolüdür. Tamamen tıkanmış bir tesisat çukuru çok daha maliyetli sorunların oluşmasına sebebiyet verebilmektedir.

Adsız  Temiz pis su çukuruTamamen tıkalı ve dolmuş durumdaki bir pis su çukurunun bağlı olduğu pis su pompaları çarklarından takılı kalarak kısa sürede arızalanabilir

Temizletilmiş bir pis su çukurunda, ekiplerimizce pis su pompasının bağlı olduğu zencir ve şamandıra kontrolleri gerçekleştirilir.

Şamandıra kontrolü

Islak hacim kontrollerinin yapılması

Fotoselli ürünlerin ayar ve çalışma kontrolleri

Fotoselli ürün kontrolleri    Fotoselli ürün kontrolleri_2

Fotoselli ürünün mesafe ayar ve çalışma fonksiyon kontrolleri yapılır. Fotosel göz kontrolü, pil veya adaptör bağlantı kontrolleri ve işleyişi gerçekleştirilir.

Fotoselli ürün kontrolleri_4JPG Fotoselli ürün kontrolleri_3JPG

Fotoselli bataryaların ayar, işleyiş ve kontrolleri ekiplerimizce gerçekleştirilmektedir.

BataryaLavobo sifon kontrolleri 

Lavabo Sifon Kontrolleri_1 Lavabo Sifon Kontrolleri_2

Lavabo sifonlarının tıkanıklarının kontrolü yapıldıktan sonra, gerekli ise sifon temizliği yapılarak çalışır vaziyette teslim edilir.

Sabunlukların çalışma kontrolü

 Sabunluk_1 Sabunluk_2

Sabunlukların çalışma kontrolü yapılır. Arızalı olanlar onarılabiliniyorsa gereği yapılır. Onarılmayacak durumda ise yenisi ile değiştirilir.

Yer sifonu kontrolleri

Yer sifonunun susuz kalması şube içersinde pis su hattında havalık gibi çalışmasına neden olacağından sürekli su bulunması gerektiği kurumsal müşteri görevlisine iletilmelir. Aksi halde sürekli koku yapacaktır.

Yersifonu_1 Yersifonu_2

Yersifonunda her hangi bir tıkanma ve bozulma var ise temizlenerek teslim edilir.