Soğutma Grubu Bakımlarımız

 • Soğutma grubu bakımları öncesinde, sistemde bulunan su akışını sağlayan pompaların çalışması sağlanır. Pompa dönme kontrolleri gerçekleştirilir.
 • Sistemde hava var ise, tahliyesi sağlanır gerekli basınç farkının olup olmadığı kontrol edilir.

2

  • Su yolunda ve işleyişinde engel problem olmayacak şekilde tüm tedbir ve kontroller gerçekleştirilir.

  • Sistem devreye alınır, ses gürültü çekilen akım ve basınç kontrolleri gerçekleştirilir.

3

  • Soğutma grubunun alçak-yüksek basınç kontrolleri ve yağ presostatının işleyiş kontrolleri gerçekleştirilir. Bu işleyişte bir problem var ise neden-sonuç analizi ile sorunun sebebi araştırılır.
  • Sistemdeki yağlamanın doğru bir şekilde işleyip işlemediği kontrol edilmekte olup, karter ısıtıcısı (rezistans) kontrolü gerçekleştirilir.

4Su yolunda bulunan tüm filtrelerin kontrolleri gerçekleştirilir. Filtre temizliği gereklisi ise yenisi ile değişimi gerçekleştirilir.

5

Soğutma grubunda yağ pompasının çalışma kontrolü ve yağın asitlenme durumu takip ve kontrol gerektiren en önemli unsurlardan bir tanesidir.  Yağda yanma, viskozite kaybı var ise, neden-sonuç analizi ile sebepleri araştırılır.

Yağın durumuna göre, drayer değişimi, kondenser temizliği gibi revizyonlu hizmet çalışmaları müşterinin onayı ile başlatılır.

Belirtilen aktiviteler zamanında yapılmaz ise, yüksek basınçta çalışan kompresör zorlanırken, cihazın çalışmasında ciddi performans düşüklükleri yaşanabileceği gibi koruyucu bakım aktivitelerinin gerçekleştirilmemesi nedeniyle maliyeti yüksek arızaların oluşmasına sebebiyet verebilecektir.

 • KORUYUCU REVİZYONLU BAKIM HİZMETLERİ

6

Drayer değişimi gerçekleştirilir.

7

Kondenserin kimyasallı temizliği gerekli ise şişlenmesi gerçekleştirilir.

8

 Gerekli ise madeni / sentetik yağ değişimi gerçekleştirilir.

Müdahale edilen hatların kapatılması, tam vakumlama işlemlerinin tamamlanmasından sonra toplanan gaz sisteme verilerek gaz ve basınç kontrolleri, soğutma grubunun soğutma çevrimine uygun çalıştığının kontrolleri gerçekleştirilir.  Anormallikler neden sonuç analizi ile araştırılarak sebepleri bulunur.

9

10

 Soğutma grubunun gaz basınç kontrolleri yapılır. Gerekli ise gaz şarjı /deşarjı kurallara uygun olarak gerçekleştirildikten sonra soğutma grubu devreye alınarak elektriksel bağlantı kontrolleri gerçekleştirilir.  Çekilen akımda bir anormallik var ise neden sonuç ilişkisi ile sebepleri araştırılır.

Sistem kontrolleri yapıldıktan sonra performans analizleri, cihazın dış hava sıcaklıklarına uygun performansta kullanımı ile ilgili işletme ekibine gerekli izahatler sağlanarak teslim edilir.

Soğutma Kulesi Bakımlarımız

Soğutma kulelerinin periyodik bakımlarında ekiplerimizce aşağıda belirtilen aktiviteler; gerçekleştirilir.

1

* Emiş süzgeci ve havuz temizliği yapılması, su seviyesi kontrolü ve ihtiyaç halinde flatör değişimi gerçekleştirilir.Adsız

* Filtre temizlikleri gerçekleştirilir.

4

* Kuledeki su seviyesini ayarlayan flatör kontrol edilir ve çalışır hale getirilir. Kirli olan havuz temizlikleri yapılır.

3

510

* Üst fikiyelerin kontrolü gerekli ise,  değişmi sağlanır.

7

* Elektrik motorlarının kontrolü, Kule kayış kontrolleri gerekli ise değişiminin yapılması, Kule fanına ait yatak yağlanma kontrolü gerekli ise, gresörlüklerin yağlanması, Kule fan milindeki aşınma kontrolü ve balans problemlerinin çözümlenmesi gerçekleştirilir.

*  Kulenin genel kontrolü gerekli ise boyasının yapılması revizyon kapsamında gerçekleştirilir, Kule termostatlarının hasasiyet kontrolü gerçekleştirilir gerekli ise değiştirilir. Var ise üç yollu kontrolleri yapılır.

* Kulenin işleyişi ve soğutma grubu sayısına ve sıcaklık değerlerine göre yükleme faktörü değerlendirilir. Enerji verimliliği yönüyle işletme birimlerine gerekli tavsiyelerde bulunularak iş teslimi sağlanır.