Klima Santrali Bakımlarımız

Klima santrali bakımı öncesi kontrol edilmesi gereken hususlar ekiplerimizce etüt edilir. Bunlar; klima santralinin çalışma kontrolü, hareketli ekipmanların görevini yerine getirip getirmediğinin kontrolü, elektriksel ve ışıksal gösterimlerin doğruluğu, otomatik kontrol sisteminin varlığı ve işlevini yerine getirip getirmediğinin tespit edilmesi tamamlandıktan sonra, ekiplerimiz bakım aktivitelerini başlatırlar. Bu aktiviteler;

5

Resim-1 Hücrelerin dış temizliğinin yapılması, Klima santralinin içinin temizlenmesi

1 2

Resim-2 Filitrelerin temizliği gerekirse değişimi, Servis kapaklarının kontrolü gerçekleştirilir.

Adsız16

1512

Resim-3. Emme ve egzost fanlarının kirlilik, ses ve titreşim kontrolü, Motor kayışının kontrolü, Fan motorunun çekmiş olduğu akım kontrolü yapılır. Fan mil yatağı, kaplin, kanatçıkların kontrolü, fan dönüş yönlerinin kontrol edilmesi sağlanır.

1819

Resim-4 Serpantinlerin kontrolü ve temizliği, ayrıca yoğuşma tavasının kontrolü gerçekleştirilmektedir.

620

Resim-5. Damper motorlarının çalışma kontrolü sıkışıklığının giderilmesi gerçekleştirilir ve ayarı yapılır (Yok ise, Yönlendirici mekanizma kontrolü ve ayarı yapılır). Hava kanalı  bağlantı ve kaçak kontrolü gerçekleştirilir. Havalandırma kanalı izolasyon kontrolü yapılır

13 8

Resim-6. Varsa üç yollu vana sıkışıklığının giderilmesi sağlanır,  ayrıca mekanik ve elektriksel kontrolü sağlanır.

9  14

Resim-7. Otomatik kontrol elemanlarının çalışmasının kontrolü

21

 

Resim-8. Otomatik kontrol sistemi çalışma ve fonksiyon kontrolü yapılır. Soğutma sistemi çalışmakta mıdır? Kontrolü sağlanır.

Bakım sonrası en önemli incelenecek husus işletim şartlarıdır. Eğer bir HVAC sistemi sağlıklı bir şekilde işletme şartlarına uygun ayarları yapılmaz ise, ciddi enerji kayıpları yaşanır. Bakım eksikliği nedeniyle yaşanan kayıplar %10-15 seviyesinde iken, ayarsızlık nedeniyle yaşanan kayıplar %30-40 lar seviyesinde yaşanmaktadır.

Ekiplerimiz mahallin olması gereken temiz hava ihtiyacını belirleyerek gereksiz taze hava sirkülasyonunun olmasını engeller ve  hizmet verdiğimiz kurumlara ciddi kazançlar sağlarlar.

Merkezi Kazan Bakımlarımız

Ekiplerimizce bakım aktivitelerine başlanılmadan önce, mevcut durum tespiti yapmak için kazan verimliliği ve yanma verimliliği etütleri yapılır. Bu aşamada kazanın, brülörün çalışma kontrolleri ve fonksiyon testi yapılır. Kazanın verimli kullanımı ile ilgili dış hava sıcaklığına göre belirlenen gidiş suyu sıcaklığı, termostat yapma sıklığı ve kazan yüzeyindeki sıcaklık kontrolleri …vb yapılır.

1  2

Resim-1 Mevcut yanma verimi ile ilgili alınan ölçümler ve değerlendirmeler

Atık gaz ölçümleri sonrasında kazanın yanma verimliliği, yanma bozulma(CO miktarındaki uygunsuzlukları, hava fazlalık katsayısındaki yükseklik  …vb)nedenleri araştırılır.

3

Resim-2 Gidiş ve dönüş suyu sıcaklıkları ölçümlenir, dış hava sıcaklığına göre gidiş suyu sıcaklığı kontrol edilir. Kazan termostat yapma sayısı  tetkik edilir.

45

Resim-3 Brülör üzerinde gerçekleştirilen bakım aktiviteleri

67

,

Resim-4. Kazan temizliklikleri gerçekleştirilirken, kazanın amyant kontrolü, gerekli ise fitil/havlen yünü değişimleri gerçekleştirilir.

8

9

Resim-5. Kazan ve brülör bakımları tamamlandıktan sonra, sistemin ayarları tamamlanır, fonksiyon testleri yapılır.  Ölçüm ayar ve kontrolleri gerçekleştirilir.

En önemli aşama, enerji verimliliği yönüyle  işletim ekibine kazan ve sistemin verimli kullanımı (kazanların yüklenme durumları, sıcak su ihtiyaç peryotları, yakma şekilleri, dış hava sıcaklığına göre belirlenen gidiş suyu sıcaklıkları …vb) ile ilgili detaylı bilgilendirme ve açıklamalar yapılır. Sistem kontrolleri bu ekip ile birlikte yapılarak iş teslimi sağlanır.